Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 

Poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat oraz ich rodzin w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania i emocji oraz trudności rozwojowych i wychowawczych.

 

 W poradni świadczeń udzielają lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz zespół psychologów.

 1. Pacjentom z jakimi zaburzeniami udzielamy pomocy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży?

Poradnia oferuje profesjonalną pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie następujących zaburzeń:

 • Zaburzenia emocjonalne – lęki, smutek i apatia, depresja, myśli samobójcze, nagłe zmiany nastroju, moczenie nocne i zanieczyszczanie się, tiki, jąkanie, trudności z zaakceptowaniem pojawiającego się rodzeństwa;
 • Trudności społeczne – nieśmiałość, wyobcowanie z grupy, lęki w sytuacjach społecznych, trudności z adaptacją w nowych środowiskach, niechęć wobec uczęszczania do przedszkola lub szkoły;
 • Zaburzenia zachowania – wybuchy złości, agresja, zachowania buntownicze, wagary szkolne, ucieczki z domu, kradzieże;
 • ADHD – nadpobudliwość, nadruchliwość, impulsywność;
 • Zaburzenia odżywiania – objadanie się, anoreksja;
 • Kryzysy rozwojowe – zwłaszcza trudności psychologiczne pojawiające się w okresie dorastania;
 • Zaburzenia pourazowe i adaptacyjne – skutki psychologiczne przeżytej traumy, nagłej zmiany sytuacji życiowej, żałoby;
 • Trudności wychowawcze – zaburzenie komunikacji w rodzinie, nieposłuszeństwo dziecka, nieefektywny system wychowawczy rodziców.
 1. Kto może skierować Państwa dziecko do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ?

 

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest potrzebne.

 

Do psychologa może skierować:

 •  lekarz POZ
  lub
 •  inny specjalista;
 1. Jaki rodzaj świadczeń możecie państwo uzyskać dla swojego dziecka w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży?

Porada psychiatryczna obejmuje:

 • diagnozę zaburzeń psychicznych;
 • terapię zaburzeń psychicznych;
 • farmakoterapię.

W zakresie pomocy psychologicznej:

 • diagnoza zaburzeń psychicznych oraz trudności psychologicznych;
 •  diagnoza rozwoju i funkcjonowania: intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
 •  opiniowanie;
 •  terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży;
 •  terapia rodzinna;
 •  psychoedukacja;
 •  wsparcie dla rodziców.

  Rodzaj pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, nastolatka i jego rodziny.

 Poznaj zespół specjalistów pracujących w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

Lekarze

Psycholodzy:

 

 ZAPRASZAMY


Oprac. Marta Roczkowska

 Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Telefon: 12/281 22 60 lub 12/251 40 40

Faks: 12/281 16 05

E-mail: m.nowak@ncpl.pl