Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (osoby dorosłe powyżej 18 r.ż.)

Poradnia świadczy usługi dla dla dorosłych powyżej  18 roku życia w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych. W poradni świadczeń udzielają lekarz specjaliści psychiatrii  oraz zespół psychologów. Psychologowie oraz lekarze wystawiają opinie i zaświadczenia niezbędne do ZUS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce etc.

Psycholodzy-Terapeuci posiadają konieczne w pracy psychoterapeutycznej kwalifikacje, podnosząc swoje umiejętności i wiedzę poprzez szkolenia w uznanych ośrodkach terapeutycznych w Krakowie:  Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, Oddział Leczenia Nerwic I Zaburzeń Osobowosci Katedra  Psychiatrii CM UJ,   Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Instytut Integralnej Terapii Gestalt.  Praca terapeutów  odbywa się pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Obecnie czas oczekiwania na indywidulną psychoterapię w ramach NFZ wynosi ok. 6 miesięcy. Świadczymy także prywatne usługi, w ramach których czas oczekiwania na psychoterapię indywidulną wynosi ok. 2 tygodni.

 1. Pacjentom z jakimi zaburzeniami udzielamy pomocy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych?

Poradnia Zdrowia Psychicznego oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną  i psychiatryczną w ramach procesu diagnozy oraz terapii różnorakich zaburzeń psychicznych, do których należą m.in:

 •          organiczne zaburzenia psychiczne ( otępienie, choroba Alzheimera, Parkinsona etc.);
 •          zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków;
 •          schizofrenie, zaburzenia urojeniowe;
 •          zaburzenia nastroju ( epizody depresyjne, maniakalne);
 •          zaburzenia nerwicowe ( fobie społeczne i inne, zaburzenia lękowe z napadami leku,  zaburzenia somatyzacyjne (uporczywe bóle głowy, bóle serca natury psychogennej), reakcje na stres, kryzysy psychologiczne spowodowane ubóstwem, bezrobociem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego etc.);
 •          zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, przejadanie się);
 •          zaburzenia snu ( bezsenność, hipersomnia, lęki nocne, koszmary senne);
 •          dysfunkcje seksualne;
 •          zaburzenia osobowości i zachowania;
 •          upośledzenia umysłowe ( lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie).
 1. Kto może skierować Państwa do Poradni Zdrowia Psychicznego?

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest potrzebne.

Do psychologa może skierować:

 

 • lekarz POZ

lub

 • inny specjalista;
 1. Jaki rodzaj świadczeń możecie Państwo uzyskać w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych?

Świadczymy usługi w zakresie:

 •          diagnoza inteligencji;
 •          diagnoza i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych;
 •          diagnoza i psychoterapia zaburzeń osobowości;
 •          poradnictwo psychologiczne;
 •          psychoterapia indywidualna;
 •          psychoterapia małżeńska;
 •          psychoedukacja;
 •          działania profilaktyczne;
 •          interwencja kryzysowa;
 •          orzecznictwo;
 •          konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej;
 •          kierowanie na badania diagnostyczne.

Rodzaj pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Poznaj zespół specjalistów pracujących w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych 

Lekarze

 •           lek. med. Anita Chwastowska – Majchrzak – specjalista psychiatra
 •           lek. med. Andrzej Wiącek – specjalista psychiatra
 •          lek. med. Adam Polański - specjalista psychiatra

Psycholodzy

 •           mgr Anna Paluch – psycholog
 •           mgr Daria Mamica - Gałka – psycholog 

ZAPRASZAMY


Oprac.  Urszula Cichoń, Anna Paluch
Jeśli masz dodatkowe pytania lub  chcesz  uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Telefon: 12/281 22 60 lub 12/251 40 40
Faks:    12/281 16 05
e
-mail:  m.nowak@ncpl.pl