Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Lekarz Rodzinny (POZ)

 

Uprzejmie informujemy, iż można się zadeklarować do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz do pielęgniarki rodzinnej w naszych placówkach i korzystać z usług POZ w ramach umowy z NFZ.

 

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej NFZ

NFZ
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Łężkowice 115 przyjmuje pacjentów od 1 marca 2013 roku tel. 12 284 00 60
Skierowanie w celu leczenia wydaje: lekarz chirurg, neurochirurg, reumatolog, internista, onkolog, urolog, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurolog, pulmonolog, ginekolog, lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, lekrz poz w przypadku udokumentownej choroby przewlekłej.

TERAPIA USTNO-TWARZOWA I TERAPIA RĘKI

 
T E R A P I A  U S T N O – T W A R Z O W A    I    T E R A P I A      R Ę K I
 
Pierwszy dzień: 29 maja 2013 r. od 9.00-19.00

Jakość życia pacjentów z nowotworem w warunkach domowych.

 
Choroba Nowotworowa jest chorobą cywilizacyjną, ma ciągłe tendencje do wzrostu, dotyczy wszystkich grup społecznych, nie ma pewnych sposobów leczenia, jest zagrożeniem dla życia.
Dla pacjentów z chorobą nowotworową najważniejszą wartością w życiu jest zdrowie.I nie ma tu żdanego znaczenia płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status materialny itp.

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny

 
1. Charakterystyka Oddziału.
 

Dzienny Oddział Leczenia Nerwic

 
PSYCHIATRYCZNY DZIENNY ODDZIAŁ NERWICOWY
 
 
Oddział Dzienny jest skierowany jako oferta terapeutyczna dla pacjentów w wieku od 18 do 44 r.ż. W grupie terapeutycznej oddziału może przebywać 8 osób.

Turnusy Rehabilitacyjne

 
ZAPRASZAMY NA TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 

"DZIECIĘCA NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NEUROFIZJOLOGICZNEJ. STRATEGIE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNEGO”

 

Oferta dla logopedów, pedagogów, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, psychologów.

 

Os. Prowadząca: ALEKSANDRA ŁADA

Termin: 22-23. 09. 2012r. (sob/niedz) 

Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, wczesna interwencja logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy - Warsztat naukowo-szkoleniowy

Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, wczesna interwencja logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy - Warsztat naukowo-szkoleniowy

 

Prowadzący: dr Danuta Pluta-Wojciechowska

Subskrybuje zawartość